Extracons vilande hemsida
Denna sida är en platshållare för framtida bruk, då jag numera har en författarsida på www.goransfantastik.se