align=Miljödoktorn

- Välkommen!

Som bas för miljöarbete i företag är det viktigt att företagsledningen gör ett grundarbete. De behöver sätta sig in i detaljerna kring på vilket sätt företaget påverkar miljön. De behöver även staka ut en inriktning hur företaget avser hantera denna miljöpåverkan. När detta är klart behöver företagets organisation få information om ledningens arbete och införa de aktiviteter som behövs för att kunna leva upp till de inriktningar ledningen angivit. Miljödoktorn är ett verktyg där företag kan få svar på frågor kring miljö och även få idéer kring utveckling av sitt miljöarbete. Har du tips och idéer kring hur vi kan förbättra verktyget Miljödoktorn, tveka inte att kontakta oss.