LCA

När det gäller LCA, vilket står för Livscykelanalys, gör jag dels rena beräkningsjobb där företag vill att jag jämför olika produkter så de kan få idéer om hur deras produkt ligger till i jämförelse med t.ex. en marknadsledare. Detta är grova studier baserat på en hel del antaganden så resultatet är bara för internt bruk. Jag hjälper också företag att bygga upp egen LCA verksamhet, samt gör s.k. kritisk granskning av andras LCA arbeten när de vill ha en opartisk granskare till sin hjälp. Faktablad LCA, Faktablad Ekoeffektivitet


EPD

EPD betyder på svenska Miljövarudeklaration. Jag hjälper företag att bygga sin egen EPD-verksamhet, dvs. genom att ta fram EPD eller bygga upp EPD processer. Jag är individuell verifierare för EPD, godkänd av miljöstyrningsrådet, men gör de flesta sådana verifieringsuppdrag som en ackrediterad tjänst via Bureau Veritas. Detta eftersom de flesta företag så här långt önskat ha det så. Faktablad EPD


Ecodesign

I nuläget läggs all kraft kring Ecodesign på utveckling av bokkoncept i ämnet samt föreläsningar på KTH. Men på sikt hoppas jag på uppdrag såsom att coacha produktutvecklingsavdelningar i detta, liksom även ge basinformation till företagsledningar kring hur man jobbar med att få ett “grönare” produktsortiment. Faktablad Ecodesign


CSR

CSR står för corporate social responsibility. I dagsläget arbetar jag enbart med detta område i form av SMETA revisioner, dessa på uppdrag av Bureau Veritas då de är noterade som godkända för den normen inom SEDEX. Gäller det coaching kan jag göra det i egen regi, dvs. utan ackreditering. Faktablad CSR

 


EMS

EMS står på svenska för miljöledningssystem. Revisioner av dessa system och naturligtvis även ledningssystem för kvalitet och energi görs enbart på uppdrag via Bureau Veritas eftersom detta är ackrediterade tjänster. Gäller det systemuppbyggnad eller coaching i ämnet har jag dock i dagsläget oftast drivit detta i egen regi.


GHG

GHG, vilket står för ”utsläppsrätter”, är åter en ackrediterad tjänst. Om det gäller verifiering av utsläppsrapporter ska därför även detta göras via Bureau Veritas. Uppbyggnad av kontrollsystem kan jag göra i egen regi, samma sak gäller även närbesläktade granskningar kopplade till den alternativa ustläppsrättsmetoden CDM.


HBK

HBK innebär hållbarhetskriterier för biobränslen. Detta är ingen ackrediterad tjänst så dessa typer av uppdrag, dvs. agera oberoende granskare eller bygga kontrollsystem, gör jag i egen regi. Faktablad HBK


Nya uppdrag

Som kanske framgått är jag inte rädd att byta bana eller se utanför boxen.  Dyker det upp ett intressant uppdrag skall man alltid ta det i åtanke, en kort diskussion under ett möte kan klargöra de detaljer jag behöver för att avgöra om det är något för mej eller inte.

Några nya produkter som är på gång är dessa:

Affärsinriktad kvalitetsstyrning - Faktablad Affärsinriktad kvalitetsstyrning

Hållbarhetsrapportering - Faktablad Hållbarhetsrapportering