Mitt konsultarbete

Jag är lite av en diversearbetare, och jobbar med lite av varje, men med åren har jag insett att det finns vissa saker som ger mig mer energi och där jag har fler styrkor. Jag är entreprenör och fungerar allra bäst i startskeden när något byggs upp. Jag är bra på att göra fördjupade analyser, utredningar, kartläggningar och granskningar av komplexa problemställningar och kan ofta hitta en framkomlig väg. Jag är också bra på att stötta andra i att göra dessa saker.

Jag kan nu se att många jobb jag haft varit just av typen kartläggning, utredning, granskning, analys och metodutveckling, systemutveckling, utveckling av kommunikationssätt och utbildningar. Jag har jobbat över hela världen och därför tycker jag inte att geografiskt breda uppdrag innebär någon begränsning. Jag pratar i huvudsak engelska vid sidan om mitt modersmål som är svenska, och skulle det krävas andra språkkunskaper kan detta vanligtvis lösas med hjälp av tolk.

Mer specifik information kring de redan paketerade produkter jag jobbar med hittar du nedan under avsnittet ”Tjänster”.