GHG - utsläppsrätter

Klimatfrågan har väl knappast undgått någon. Även om det ännu idag finns en del skeptiker är majoriteten nu med på banan. Jag vet personligen inte varför man skall vara så kritisk till bristande klimatmodeller, som nog inte är så bristande egentligen, när man samtidigt dagligen litar på ännu mer bristande politiska och ekonomiska modeller. I vilket fall har Kyotoavtalet, som var en viss drivkraft, löpt ut och man har ännu inte fått till ett nytt sådant avtal utan mer beslut av typen ”viljeyttringar” istället. I kölvattnet har dock begreppet utsläppsrätter etablerats, först i Europa men nu också på annan plats t.ex. Kina.

Jag ramlade in i detta på ett lite knepigt sätt då jag skulle återvända till Bureau Veritas, som VD. Man ville dock inte göra denna förändring snabbt eftersom den organisatoriska situationen var lite komplex precis då. I denna övergångsperiod blev jag ombedd av Bureau Veritas att utreda hur de skulle agera avseende den kommande EU lagstiftningen avseende handel med utsläppsrätter. Ett för mej då udda område som jag sedan dess varit starkt engagerad i. År 2005 började jag alltså verifiera utsläppsrapporter avseende koldioxidutsläpp. Jag kan inte säga att detta är utvecklande på samma sätt som LCA, men man får en god insyn i koldioxidutsläpp från olika verksamheter och det är lärorikt. Mycket handlar om att verifiera mätningar och underlag för de fossila bränslen som förbränts under året, men också mätteknik och osäkerheter i mätningar och beräkningar. Numera finns en nyare lagstiftning i detta så det kommer skärpas upp ytterligare.