EPD - miljövarudeklarationer

Jag jobbade en tid på ett forskningsinstitut då chefen från en av mina tidigare arbetsgivare ringde och frågade om jag kunde tänka mej en resa till Japan. Det var år 2000 och jag hade aldrig tidigare varit i Asien, så bara den tanken var lockande. Jag hade tidigare dock bara passivt följt EPD utvecklingen och nu fick jag plötsligt en anledning att läsa på och utveckla rutiner för hur en EPD skulle kunna verifieras. Själva arbetet finslipades sedan på plats. Man får ha en viss flexibilitet när man tar sig an sådana outforskade uppgifter, men jag tycker nog att det fungerade väl. Väl där var det bara att spela spelet fullt ut. Det fanns ingen att fråga eller stödja sig på eftersom detta var det första EPD uppdraget i Japan, det aktuella företaget var en pionjär. Vi lärde oss sedermera att jobba bra tillsammans och jag fick fler uppdrag för detta företag. Efterhand dök det upp EPD-uppdrag även i Sverige så jag bytte jobb och hamnade för första gången på företaget Bureau Veritas (www.bureauveritas.se), ett samarbete som pågått från och till sedan dess.

Som tidigare nämnts vid LCA är det ett ”giftermål” mellan LCA och EPD, och därför passade EPD mycket väl in i min miljövärld. EPDn, som utan att egentligen säga så mycket mer än de faktiska värdena på miljöpåverkan, var en bra avbildning av resultatet från en LCA. Sedan är det upp till läsaren att jämföra EPDer efter behov och intresse. Innehållet bygger på LCA, men är också granskat av en opartisk tredje person, vilket skapar trovärdighet. Som gammal LCA-räv blir jag allt oftare numera anlitad till att vara just en sådan opartisk granskare av EPD, ett jobb som är mycket lärorikt och roligt. EPD följer upplägget i standarden ISO14025 och jag jobbar främst med det Internationella EPD ® systemet (www.environdec.com), vilket är en tillämpning på denna norm.

Under 2011 utvecklade jag vissa delar av EPD-tillämpningen, kallad EPD process certifiering, något som troligtvis helt naturligt föll på min lott då jag jobbat med både LCA och ledningssystem tidigare. Användningen av normer för hur LCA skall utföras för vissa produktkategorier, s.k. PCR, är en bra detalj i EPD sammanhang. Detta då det minskar risken för oseriös information från LCA-kalkyler gjorda med oacceptabla gränsdragningar. Idag har jag uppdrag i Sverige, Norge, Belgien, Italien, Slovenien, Schweiz. Uppdrag jag uppskattar och som är väldigt lärorika. Jag tycker mej märka ett ökat intresse de senaste åren, sannolikt beroende på att företag vill visa sin klimatpåverkan som en klimatdeklaration eller en Carbon Footprint. Dessa är länkade till EPD.