EMS - miljöledningssystem

Under min tid på pappersmassaföretaget, på vilket jag startade min LCA-bana, började också min miljörevisionsbana. Efter det att LCA-arbetet påbörjats flyttades jag över från materialutveckling till miljöstaben, och min engagerade miljöchef ville att vi skulle börja med miljörevisioner också. Detta var mitten av 90-talet så standarden ISO14001 var inte klar ännu men en annan standard, EMAS, hade dykt upp i sin primära form så vi körde enligt denna. Lite tokigt kan tyckas, för det fanns egentligen inget system att revidera på plats. Vi bara åkte ut till fabrikerna i Europa och reviderade dem helt enkelt. Ibland mottogs vi på ett bra sätt och man försökte åtgärda det vi påpekat, i annat fall var det svårare. Vi hade ju inget certifikat att "luta oss mot".

På detta sätt besökte vi fabriker i Sverige, England, Frankrike, Tyskland, Holland, Grekland och Slovakien. Språkfrågan var knepig, men det hela var ju i sin uppstartfas så jag tyckte det gick ”under omständigheterna” bra. Det blev en paus i detta ett par år, och jag tog inte upp reviderandet förrän jag började jobba på Bureau Veritas första gången år 2002. När man jobbar med detta professionellt måste man idag vara en kombinerad revisor eftersom de alla flesta företag har integrerade ledningssystem. Detta gjorde att jag fick läsa in mig även på kvalitet (ISO9001) i första hand. Det kanske kan verka tråkigt för en miljöintresserad, men det visade sig att kvalitet i sig är ordning och reda, effektivitet etc. vilket i sin tur ofta gagnar miljön. Dessutom fokuseras det inom ISO9001 på organisation och arbetsprocesser vilket också är viktigt för ett miljöarbete. Så det var faktiskt intressant att göra dessa kombirevisioner.

Begreppet ledningssystem som följer PDCA principen, plan – do – check - act, finns numera i en mängd olika slag. Jag har utöver ovanstående också reviderat ledningssystem för arbetsmiljö (OHSAS) och energi (ISO50001). Revisionstekniken är den samma som för miljö och kvalitet men man har olika fokus och man tittar på lite olika saker. Jag har idag sett mängder av ledningssystem, de fungerar bra, men jag saknar i de flesta fall en bra koppling till de produkter som tillverkas och framför allt produktutvecklingen. Det finns numera en guide ISO14006 som skall råda bot på detta, men än så länge har jag inte sett mycket spår av dess användning. Jag tog, som nämnts under EPD, tag i uppgiften att formulera normtext till EPD processcertifiering. Detta byggde jag på de principer som finns för ledningssystem, men med det innehåll man har i LCA och EPD. Jag hoppas den kommer till användning, det skulle öka mängden EPD på marknaden vilket jag anser skulle vara bra.